Content marketing – 55 návrhu na články, když nevíte co psát.

02.04.2015SEO základna

Pokud pracujete na SEO svého webu či rozvíjíte blog,  tak určitě často přemýšlíte, co napsat. Podíváme se na základní typy příspěvků do blogů. Máme 55 návrhů na články pro vaši inspiraci, které můžete okamžitě využít v  praxi.

Příště, až budete mít problém s výběrem tématu, přečtete si opakovaně tento článek a jsem si jistý, že v něm najdete inspiraci.

0Následující doporučení Vám pomohou posílit autoritu a zlepšit pozice vaše firmy online. Podívejme se tedy na nápady pro váš content marketing:

Pište užitečně!

2

 1. Seznamy a sekce

Publikujte příspěvek  nebo několik příspěvků se seznamy knih, nástrojů, zdrojů a dalších věci, které se ve vašem oboru dají považovat za užitečné.

Pro lepší čitelnost, by váš blog měl být rozdělen do sekcí či kategorii, ve kterých budou zařazené vaše aktuální články.

 1. Jak zveřejnit

Napište návod, jak psát příspěvky. Na základě svých zkušenosti popište průběh psaní. Použijte obrázky, video a audio podklady, pro podrobnější a jasnější vysvětlení.

 1. Školící článek nebo návod krok za krokem

Školící příspěvek je užitečnější a cennější než obyčejný článek, příspěvek v blogu nebo video.

Tento typ článku by měl obsahovat specifickou strukturu. Je to jako projekt, kde je třeba nastínit hlavní body a podrobně vysvětlit všechny podrobnosti.

 1. Článek problém / řešení

Tento článek má jednoduchý formát: uvést problém a řešení tohoto problému.

Tento typ příspěvku se může proplétat  s jinými typy příspěvků, jako je například článek s často pokládanými otázky, nebo článkem- seznamem.

 1. FAQ příspěvek

Je druhem FAQ (často kladené otázky) článku nebo příspěvek s povinně pokládanými otázkami. Je to seznam otázek, které zákazníci sice obvyklé nepokládají, ale určitě ji mají položit.

 1. Příspěvek – výzkum

Provedení svého výzkumu ve zvolené oblasti je jednou z nejlepších metod tvorby obsahu pro blog a přitahování pozornosti.

 1. Příspěvek – seznam

Pokud Vámi vyvíjený obsah může být rozdělen do seznamu – použijte ho. Seznamy pomáhají lépe vyčleňovat potřebné informace a přecházet tak k akci.

 1. Výjimečný příspěvek – průvodce

Příspěvek-průvodce je nejdetailnějším komplexním příspěvkem na určité téma z Vašeho oboru. Věnujte psaní tohoto příspěvku veškerou pozornost a pečlivost. Doporučujeme najít si dostatek času na tvorbu tohoto příspěvku na zadané téma.

 1. Příspěvek-určení

Příspěvek-určení je obzvláště nutný v oblastech trhu, jež se mají co nejvíce přiblížit uživatelům. Zohledněte tvorbu sérií určujících příspěvků pro různé aspekty Vašeho oboru.

 1. Série příspěvků

Najděte způsob, jak rozložit Vaše téma do série příspěvků, které se dají zveřejňovat denně během týdne, nebo každé pondělí během měsíce. Relinkujte série příspěvků během zveřejňování.

 1. Příspěvek-statistika

Tento typ příšpěvku, stejně jako výzkumný, je velice efektivní, využíváte-li vlastnoručně získané výsledky.

 1. FAQ nebo příspěvek s často kladenými otázkami

Tento typ příspěvku je nejvíce efektivní, pokud k dispozici je soubor často kladených uživateli otázek. Existuje pravděpodobnost, že stejné otázky pokládají i prostřednictvím vyhledávacích systémů, jakým je např. Google. Vytvořte obsah kolem těchto otázek.

Buďte přátelští!

3

 1. Inspirující příspěvek

Jeden z nejefektivnějších materiálů pro přispívání je příspěvek motivující, inspirující, nikoliv zábavný nebo informativní. Daný typ může dobře posloužit jako příspěvek-příběh, příspěvek-profil nebo příspěvek-citát.

 1. Sváteční příspěvek

Některé blogy skrytě využívají populární svátky, zatímco jiné využívají možnosti pro blahopřání svým uživatelům, aby ukázaly svému publiku „lidskou tvář“.

 1. Bdělostní příspěvek

Nejvíce užitečný obsah pro uživatele pochází často od autora, který vyjadřuje bdělost umístěním velice osobních zkušeností, které mohou dobře posloužit čtenářům.

 1. Příspěvek „o pozadí“

Máte-li nějaké fanoušky, určitě by je zajímalo, co se děje na pozadí tvorby Vašeho obsahu.

 1. Příspěvek „mimo téma“

Může to být opravdu riskantní, ale máte-li nějaké fanoušky, jež jsou si zvyklí na Vás a na rozkrytí série specifických témat, tento typ příspěvku se může využívat k šokování Vašich upřímných ctitelů a donutit je k reakci. Zkuste to.

 1. Příspěvek – arogantní řeč

Tento typ příspěvku dá vaši vášeň a vaši lidskou stránku najevo, zlost ohledně probíraného nebo tématu, blízkého Vašemu čtenáři. Není to pro všechny, ale pro určitý typ publika na blogu, který bude adekvátně reagovat na takový typ postu.

Buďte štědrý

4Jedním z nejjednodušších způsobu rozvoje Vašeho blogu je být štědrým v podpoře a prosazování jiných lidí. Prosazujete-li je, budou pak prosazovat Vás.

 1. Příspěvek – profil

Vytvořte profil vlivných lidí ve Vašem oboru. Ujistěte se, že jste je vyrozuměli pomocí e-mail obsílky, sociálních sítí nebo telefonátem. O tom, že jste o nich napsali. Tím pádem oni budou mít možnost to sdílet.

 1. Příspěvek z několika zdrojů

Vezměte názory několika vlivných lidí pro to, abyste zodpověděli na otázky ve Vašem příspěvku v krátké formě. Máte-li 10 lidí, a řekne-li každý z nich 100 slov k jednomu tématu, pak budete mít silný příspěvek.

 1. Příspěvek-rozhovor

Někdy je to až podivuhodné, nakolik ochotně vlivní lidé poskytují rozhovory, i když máte zrovna málo čtenářů na svém blogu. Pamatujte si, že nejjednodušším způsobem poskytnout Vám rozhovor je pomocí audio. Stačí jen zavolat a začít mluvit.

 1. Zpravodajský příspěvek

Tento typ příspěvku bude užitečným stejně, jako série příspěvků, zveřejňovaných jednou týdně nebo měsíčně. Sledujte, odkazujte a uvádějte popisy několika odlišných částí obsahu, které budou užitečné pro Vaše čtenáře.

 1. Příspěvek-citát

Lidi zbožňují citáty vlivných lidí. Nasbírejte několik citátů od různých osobností, soustředěných kolem jednoho tématu a udělejte příspěvek s citáty. Nezapomeňte informovat ty, jejichž citáty jste využili.

 1. Příspěvek „Nejlepší z Internetu“

Podobné příspěvky zahrnují obsah, nástroje a jiné Vámi používané, sledované aj. zdroje.

 1. Příspěvek „Volba týdne“

Jedná se o nejpopulárnější série příspěvků, které obvykle jsou poměrně krátké a popisují určitý fragment obsahu, nástroj nebo jiné zdroje, které jste použili, na které jste odkazovali nebo popisovali.

 1. Lidé, které je potřeba sledovat

Vytvořte seznam vlivných lidí, popište je a poskytněte svému čtenáři odkazy, aby se s nimi mohl spojít prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí, události apod.

Podporujte a propagujte

5Některé organizace využívají své blogy k propagaci. Může to výborně zafungovat v případě určité kampaně.

 1. Příspěvek-porovnání

Vytvořte příspěvek, který bude porovnávat Vaše a konkurenční výrobky a výhody. Pro nejlepší výsledek a budování důvěry buďte fér a sdělte, v jakých případech by Váš výrobek nebyl tím nejlepším řešením.

 1. Příspěvek „Výloha projektu“

Vytvořte příspěvek, v němž prezentujete široké veřejnosti Váš rozpracovaný nebo již dokončený Vaší společnosti projekt. Ukažte celý proces a pokud možno i výsledek.

 1. Příspěvek-report o příjmech

Zpřístupněte údaje a ukažte průlom ve finanční sféře, kolik vydělává Vaše společnost i Vy.

 1. Příspěvek o aktualitách ve společnosti

Používejte blog k tomu, abyste informovali své čtenáře o nových zaměstnancích, nákupech a hlavních obchodech.

 1. Příspěvek-prezentace

Publikujte zajímavé a užitečné pro své čtenáře prezentace na základě toho, co již bylo provedeno zaměstnanci.

 1. Příspěvek „Nejlepší z nejlepšího“

Vytvořte příspěvek, který spojí vše jen to nejlepší z předchozích příspěvků do jednoho.

 1. Příspěvek o aktualizaci výrobků

Máte-li skalní fanoušky Vašeho výrobku nebo služby, můžete být příjemně překvapeni, jak vhod přijde příspěvek o Vašem novém výrobku nebo jeho aktualizaci.

 1. Příspěvek s radami ohledně výrobku

Podobný příspěvek bude jak propagačním, tak informativním pro uživatele a poměrně výkonným pro určitý blog a publikum.

Vytvořte obsah, který pomůže Vašim klientům být úspěšnějšími, pokud budou využívat Vaších služeb nebo výrobků.

Nesouhlaste a diskutujte

6Můžete získat dobrý feedback z nesouhlasných příspěvků. Jen se ujistěte, že odpovídají Vaší branduce.

 1. Příspěvek typu „Co, kdyby“

Podobný příspěvek spekuluje pojmem „co se stane, když…“. Úspěch příspěvku závisí na tom, nakolik je Vámi zvolené „kdyby“ diskutovatelné a zajímavé pro čtenáře blogu.

 1. Příspěvek-diskuze

Použijte svůj příspěvek k diskuzi o jedné ze stránek zajímavého problému. Nebo zkuste najít někoho, kdo nesouhlasí s Vámi a prezentujte oba názory.

 1. Příspěvek-útok

Buďte opatrní s podobnými příspěvky a vybírejte takového oponenta, událost nebo osobnost, abyste donutili čtenáře upřít svojí pozornost a donutit vybrat stranu.

Je-li příspěvek úspěšný, vytvoří určité množství skalních fanoušků u jednoho a řadu nepřátel u druhého.

 1. Příspěvek-predikce

Zvolíte-li diskutovatelný a sporný přístup, predikující příspěvek může vyvolat dobrou ozvěnu.

 1. Příspěvek-reakce

Využívejte svůj blog k reakci na obsah, vytvořený někým jiným. Tento obsah může být příspěvkem na blogu, knihou nebo prezentaci.

Bavte

7Tvorba zábavného obsahu může být složitou, ale pokud se Vám povede, může se stát velice efektivní.

 1. Příspěvek-příběh

Vytvořte příspěvek s příběhem, který pobaví Vašeho čtenáře. Některé blogy tvoří vyloženě takový typ obsahu, jiné např. série příspěvků kolem jednoho.

 1. Satirický příspěvek

Buďte vtipný, ironický, groteskní. Daný typ se nejvíc hodí tam, kde je řada dočasných problémů, např.  sportovních nebo politických.

 1. Karikaturní příspěvek

Podobný příspěvek je dobrý v sérii. Vytvořte týdenní nebo měsíční sérii karikatur, co dokážou rozesmát Vaše čtenáře a zamyslet se nad událostmi a věcmi ve Vašem oboru.

 1. Memetický příspěvek

Memes jsou vtipnými elementy jakéhokoliv obsahu a široce se využívají v Internetu. Vytvořte vlastní meme nebo nasbírejte je na Internetu.

 1. Parodijní příspěvek

Vytvořte parodii na všem dobře známou osobnost nebo mediální společnost ve Vašem oboru. Vezměte slabé a silné stránky a obtíže s nadsázkou.

Buďte dochvilný

1Schopnost včasného podávání informací, aktuální pro konkrétní obor, může poskytnout vysokou míru efektivity, jelikož je to nejefektivnější poslání široko daleko.

 1. Příspěvek-recenze

Vytvořte recenzi výrobku, události nebo čehokoliv, k čemu máte přístup a dokud je to stále aktuální. Pro nejlepší výsledky buďte co nejotevřenějším, ale nevyobrazujte vše v pozitivních tónech.

 1. Příspěvek-anketa

Zvolte aktuální téma a zeptejte se svého publika pomoci e-mailové obsílky, sociálních sítí apod. Shromážděte výsledky v blogu.

 1. Zpravodajský příspěvek

Podle toho, jak se budou aktualizovat zprávy, sledujte je a tvořte svůj obsah. Zapojujte jen informace, které mohou být Vašim publikem shledány za zajímavé a užitečné.

 1. Trend-příspěvek

Někteří odborníci na obsah mohou předpovídat tendence trendů. Jste-li jedním z nich, vytvořte obsah, kde předpovídáte trend Vašemu oboru, který se stává populárním.

 1. Příspěvek o problémech

Vyberte problémy, které řeší Vaše čtenáři a vytvořte obsah o těchto problémech, dokud jsou ještě aktuální.

Buďte atraktivní

Konečným cílem je atraktivní publikum na Vašem blogu.

 1. Příspěvek s otázkami

Položte a zodpovězte na otázky, které nejčastěji pokládá Vaše publikum v sociálních sítích, na fórech nebo v sekci komentářů.

 1. Příspěvek s odpověďmi

Tento příspěvek je věrný přítel příspěvku s otázkami. Zde buď pouze odpovídáte nebo dáváte prostor pro odpovědi Vašemu publiku, aby se mohlo vyjádřit v sekci komentářů. Podobné příspěvky jsou často krátké a umožňují Vašim čtenářům vytvářet masu obsahu.

 1. Příspěvek-výzva

Využívejte blog pro to, abyste poskytli Vašemu publiku výzvu. Podobné příspěvky jsou dobré v sériích, poněvadž dávají důvod Vašim čtenářům pro další účast.

 1. Příspěvek-výloha pro klienty

Podobný příspěvek je často propagační, ale vytváří určitou atraktivitu. Využijte blog k tomu, abyste ukázali, na čem právě pracujete.

 1. Freeware-příspěvek

Některé příspěvky mohou sloužit k tomu, abyste mohli poskytnout svým uživatelům bezplatný přístup k určitým řešením.

 1. Soutěžní příspěvek

Vyhlašte soutěž na svém blogu. Podobné příspěvky dobře fungují v sériích a v kombinaci s updatem a oznámením o výsledku soutěže.

A na závěr

Některé nápady Vám předloží varianty toho, o čem můžete psát do blogu a jaký z toho výsledek můžete mít. Podstatné je používat a zkoušet tyto varianty v praxi, a, samozřejmě, být odborníkem v tématu, o němž píšete.

Co si myslíte Vy ohledně těchto nápadů?